Werkt het echt?

15/06/2021 - 10:30

Een investering van een dag training in Getting Things Done loont. Minder stress, meer controle en een hogere productiviteit: GTD zorgt voor een substantieel betere ‘kwaliteit van werken’. Daarnaast levert GTD een tijdbesparing van gemiddeld 66 uur per jaar op een volle werkweek. Alleen al dit laatste aspect maakt dat investeren in de GTD-training bijzonder rendabel is. Hoe is dit onderzocht?

Werkt het echt?

Om te weten wat de Getting Things Done-training deelnemers oplevert, is in 2016 contact gezocht met de faculteit arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit Tilburg. Een grote groep deelnemers van de GTD-training kreeg voorafgaand aan de training een vragenlijst en vier weken na de training nog eens dezelfde vragenlijst te beantwoorden. Ook een controlegroep kreeg de vragenlijst en vier weken later nog eens. Daarmee is niet alleen te zien wat de resultaten na vier weken zijn, maar ook of die resultaten bij de controlegroep afwezig zijn.

De deelnemers aan het onderzoek hebben de GTD-training van één dag gedaan, waarvan een aantal ook hulp kreeg bij het implementeren van hun systeem. Geen van de deelnemers volgde een meerdaagse training of heeft na de eendaagse training coaching gekregen. Daarmee was de investering van deelnemers wat betreft trainingstijd één werkdag.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat deelnemers aan de GTD-training:

  • een statistisch significante afname ervaren in werkstress,
  • een statistisch significante toename in productiviteit, bespaarde tijd, en controlegevoel over hun werk ervaren.

Een inschatting van de bespaarde tijd door deelnemers leverde gemiddeld een besparing van 66 uur op jaarbasis op. De controlegroep toonde op genoemde punten na vier weken geen verbetering.