Waar kom ik vandaan

Iets meer over mijn loopbaan

Als geboren Hagenaar heb ik opvallend veel buiten Den Haag gewoond. Ik heb jaren doorgebracht in Tilburg en Eindhoven, in Assen, Delft én Hilversum. Maar uiteindelijk keerde ik weer terug in Den Haag, want het Haagse bloed is hardnekkig. Al die buitenstedelijke domicilies hadden te maken met mijn werk: ik ben niet eenkennig bij de locatie van mijn werkgever. Wat heb ik op die plekken gedaan? Een greep: hoofd communicatie bij woningcorporatie Waterweg Wonen, RVU educatieve omroep, Hogeschool Eindhoven (nu Fontys) en een denktank voor innovatieve oplossingen in de woningbouwsector. Seniorcommunicatieadviseur bij het Rode Kruis en de NOVIB. Docent corporate communicatie bij de Fontys Hogescholen. En zes jaar als zelfstandig adviseur klanten ondersteund als Wageningen Universiteit, Hogeschool Windesheim en het Albert Schweitzerziekenhuis.

Nu werk ik al sinds 2012 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bestuurs- en directiesecretaris. Sinds 2020 ben ik secretaris van de Vereniging van Oud-Parlementariërs.

Voor een volledig overzicht (pfff…) kan je terecht op mijn LinkedInprofiel.